Werkwijze

Om alles precies te maken zoals de wens is jouw verenigingen nemen we eerst een aantal stappen:

1) De verening komt met ideeën, logo's, kleuren, ontwepen etc.
2) Er wordt een voorlopige keuze van het te gebruiken modellen gemaakt
3) Wij maken a.d.h.v. aangegeven materialen een digitaal ontwerp
4) Het digitale ontwerp kan volledig naar wens van de verening aangepast worden
5) Er wordt een nieuw digitaal ontwerp gemaakt (stappen 4 en 5 kunnen nog een aatal keer over gedaan worden)
6) Als het digitale ontwerp goedgekeurd is gaan we een proeftenue maken
7) Het proeftenue wordt goed bekeken en eventueel kunnen nog aanpassingen gedaan worden
8) Als alles naar tevredenheid is, leggen we alles vast en kunnen definitieve bestellingen gedaan worden.